Psykoterapeut &Lifecoach

Jens Jamrath

Terapi

For klienter:

Gennem kropsterapien/massagen opløses den fysiske krops smerte og spændinger. I denne forløsende proces, kan der opstå voldsomme emotioner og oplevelser.

Oplevelser der tidligere i livet har været psykisk overvældende (faktisk helt tilbage før sproget 0-2 år) Den psykiske belastning kan man sige har sat sig i kroppen.

​Ved at kombinere tantramassage/behandlinger og psykoterapeutiske samtaler, skaber du forløsning og den selvindsigt, der er fundamental for du udvikler eller måske rettere afvikler uhensigtsmæssige tanker, følelser eller adfærd.

(Det er tænkt som et tilbud til de klienter som modtager tantrabehandling og derved kommer i kontakt med traumatiske oplevelser)

Kort sagt, skabes grobund for et liv hvor der er bedre plads til kærlighed, glæde og gode oplevelser.

Supervision

Som massør og enhver anden behandler der arbejder med mennesker, dukker der af og til uforudsete hændelser og overvældende oplevelser op i behandlingen. Mennesker, der arbejder med andre mennesker bliver dagligt udsat for psykisk belastning.

Ved at benytte supervision får du luft og aflastes for denne belastning. Som supervisor tilbyder jeg sparring og et rum til refleksion. Du vil opleve dette understøtter både din faglige og din personlige udvikling. Du vil opnå udbytte i form af værktøjer, der kan bærer dig og din klient tryggere igennem behandlingen og de til tider voldsomme reaktioner.

​Du vil som følge af supervisionen, føle dig fagligt og personligt kompetent og handlekraftig, samt vide hvornår det er tid til at henvise din klient videre til egen læge, psykolog eller psykoterapi.


Kontakt 

Psykoterapeut & Lifecoach

Jens Jamrath

Egilsgade 26, 2300 København S  

+45 61714552

kontakt@jensjamrath.dk

Coach og Mentor

Diana Diakova

Mentoring & Supervision

Du kan se mentoring og supervision for tantrabehandlere som en tryg og effektiv genvej til at forøge værdien og kvaliteten af dit arbejde og at udvikle dine kompetencer, som professionel behandler.

Vi har alle (eller vil alle opleve) udfordringer i vores arbejde eller i vores praksis og det at have nogen at støtte sig til og udveksle tanker og følelser med kan være meget værdifuldt. Nogle eksempler på hvad mentoring og supervision kan hjælpe med kunne være:

  • Undersøge kvaliteten af eget arbejde
  • Hvordan du kan give det bedste i dit arbejde uden at bliver overbebyrdet
  • Hvordan du bedst guider og rådgiver dine klienter
  • Hvordan du håndterer etiske regler og orienterer dine klienter herom
  • Hvordan du håndterer udbrændthed
  • Hvordan du håndterer relationer til klienter

Mentoring og supervision med Diana Diakova kan blive dit trygge og støttende rum, hvor du kan arbejde med dine udfordringer, som kan skabe klarhed og hvor vi kan samarbejde på at finde værktøjer og løsninger, der kan skabe mere lethed, balance og glæde i dit arbejde.

Vi vil arbejde sammen, 1-1 eller i små grupper og sammen skabe klarhed og løsninger til dit arbejde som professionel kropsterapeut. Du vil føle dig støttet og ikke stå alene med dine udfordringer og du vil få mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig og de etiske dilemmaer, som måtte dukke op.

Kontakt 

Diana Diakova

Læssøesgade 14, 2200 København

+45 26274467

tantra@tantrazone.dk